ELEXUR AUDIO

BCS Logo large all 3 CCGs logo

Reg, Charity 1112779; Company Ltd by Guarantee 5097785

BACP logo

 

Opening Hours:

 

Monday: 10am-8pm

Tuesday: 10am-8pm

Wednesday: 10am-8pm

Thursday: 10am-8pm

Friday: 10am-2pm

Terapia ma miejce kiedy terapetuta widzi sie z klientem na osobności, w poufnym i bezpiecznym miejscu gdzie klient może swobodnie rozmawiać i wyrażać wszystkie trudności jakich doświadcza. Na przykład :

- klient może czuć brak zadowolenia z życia wraz z utrata poczucia kierunku i celu, lub

- klient cierpi z powodu przykrych doświadczeń,

Terapia polega na wyrażenie swoich myśli, uczuć i pomysłów bezstronnej i obiektywnej osobie, która nie bedzie go oceniać,  co powinno zacheci klienta do wzięcia odpowiedzilności i znalezienia rozwiązania dla siebie.

 

Terapia jest zawsze na własne życzenie; nikt nie może być “wysłany” na terapie.

 

Jak terapeuta może pomoc :

 

Terapeuta jest przeszkolony, aby słuchać empatycznie, bez oceniania, cierpliwie do momentu kiedy wskazane jest, aby terapeuta przedyskutował z klientem poruszone sprawy. Terapeuta może zaproponować inny punkt widzenia sytuacji, tak aby klient mogł się nad tym zastanowić. Poprzez przedyskutowanie myśli, uczuć i obaw klient lepiej zrozumie swoje uczucia i działania, a także ułatwi to znalezienie rozwiązań. Terapeuta może zachęcić do identyfikacji problemów i podjęcia osobistej odpowiedzialności za nie, jeśli jest to właściwe. Może to pomóc w rozpoznaniu skutków wpływu innych ludzi i ich działań i zbadać alternatywne sposoby radzenia sobie z problemami.

 

Podzielenie sie zmartwieniami lub obawami z kimś innym kto szanuje twoje uczucia i może pomóc w osiągnięciu pozytywnego rozwiązania.

Projekty

Opłaty

Opinie i statystyki

BCS przyjmuje klientów w każdej grupie wiekowej z różnymi problemami. Dostarczamy terapie w postaci trzech głównych serwisów, które odpowiadaja potrzebom naszych klientów.

BCS zbiera dane statystyczne i anonimowe opinie od klientów, aby mieć pewnosć, ze dostarczamy najwyższej jakości serwis. Tutaj możesz przeczytać niektóre z nich

BCS wierzy,że terapia powinna być dostepna dla każdego bezwzgledu na sytuacje finansową, zatem jest ona bezpłatna dla wszystkich bez dochodów oraz poniżej 18 roku życia

Terapia